Trasy

rozwiń zwiń Kryteria wyszukiwania


0:00 h 71.0 km

Szlak zamków i pałaców LGD Gromnik - pętla południowo-wschodnia

Ogromna liczba zamków i pałaców, znajdujących się w okolicy, świadczy o bogactwie historycznym tych ziem. Dziś, w większości zamienione w ruiny, przypominają o dawnej świetności...

0:00 h 63.2 km

Szlak zamków i pałaców LGD Gromnik - pętla północna

Ogromna liczba zamków i pałaców, znajdujących się w okolicy, świadczy o bogactwie historycznym tych ziem. Dziś, w większości zamienione w ruiny, przypominają o dawnej świetności...

Szlak zamków i pałaców - LGD Gromnik

Ogromna liczba zamków i pałaców znajdujących się w okolicy świadczy o bogactwie historycznym tych ziem. Dziś, w większości zamienione w ruiny, przypominają o dawnej...

2:30 h 55.1 km

Szlak zamków i pałaców

Aby odwiedzić wszystkie proponowane na szlaku pałace, musimy pokonać ponad 50 km. By optymalnie pokonać całą trasę, najlepiej rozpocząć wyprawę pod urokliwym, klasycystycznym pałacem w...

5:00 h 128 km

Szlak zamków i pałaców

Trasa jest elementem większego szlaku łączącego zamki, dwory i pałace znajdujące się na terenie LGD Ślężanie, LGD Gromnik i LGD Lider. Odcinek ten to przeszło 120 km podróży w przeszłość tych...

0:00 h 51.5 km

Szlak potoku Czarnej Wody i rzeki Bystrzycy

Osią tej nie najłatwiejszej trasy są trzy cieki wodne: Potok Sulistrowicki, Czarna Woda i Bystrzyca. Szlak łączy malownicze tereny u stóp Masywu Ślęży z Zalewem Mietkowskim, pozwalając...

4:00 h 69.5 km

Szlak malowniczych ruin

Szlak łączy interesujące ruiny dawnych pałaców i zamków. Malownicze obiekty, których monumentalne, opuszczone bryły przypominają nam o upływającym czasie są osią trasy,...

6:00 h 66.2 km

Szlak krzyży pokutnych - LGD Ślężanie

Trasa jest elementem większego szlaku łączącego krzyże pokutne znajdujące się na terenie LGD Gromnik, LGD Ślężanie i LGD Lider. Tworzy malowniczą pętlę wokół Ślęży, umożliwiając podziwianie...

9:00 h 81.8 km

Szlak krzyży pokutnych - LGD Lider

Osią szlaku są krzyże pokutne rozsiane w miejscowościach otaczających Wrocław od strony południowej. Kamienne krzyże są pamiątką po w większości dziś już anonimowych zbrodniach dokonanych...

3:00 h 60.6 km

Szlak krzyży pokutnych - LGD Gromnik

Trasa jest elementem większego szlaku łączącego krzyże pokutne znajdujące się na terenie LGD Gromnik, LGD Ślężanie i LGD Lider. Gromnicki fragment to ok. 60 km trasy samochodem plus spacer lub...