Produkty lokalne

Świetlica Wiejska w miejscowości Tworzyjanów, gm.Marcinowice

Tworzyjanów 30, Tworzyjanów

Świetlica wiejska w miejscowości Tworzyjanów. Sołtys: Michał Kot

Świetlica Wiejska w miejscowości Tąpadła, gm.Marcinowice

Tąpadła 35a, Tąpadła

Świetlica Wiejska w miejscowości Tąpadła. Sołtys: Jacek Michułka

Świetlica Wiejska w miejscowości Śmiałowice, gm.Marcinowice

Śmiałowice 34, Śmiałowice

Świetlica wiejska w miejscowości Śmiałowice. Sołtys:Zdzisław Krzemiński

Świetlica Wiejska w miejscowości Szczepanów, gm.Marcinowice

Szczepanów, Szczepanów

Świetlica wiejska w miejscowości Szczepanów. Sołtys: Urszula Tymińska

Świetlica Wiejska w miejscowości Strzelce, gm.Marcinowice

Strzelce 70, Strzelce

Świetlica wiejska w miejscowości Strzelce. Sołtys: Waldemar Krzyśków

Świetlica Wiejska w miejscowości Sady, gm.Marcinowice

Sady 1, Sady

Świetlica Wiejska w miejscowości Sady. Sołtys: Zbigniew Dżugaj

Świetlica Wiejska w miejscowości Mysłaków, gm.Marcinowice

Mysłaków 22, Mysłaków

Świetlica Wiejska w miejscowości Mysłaków kiedyś budynek Szkoły Podstawowej. W 2011 roku dzięki pozyskanej dotacji przez Gminę Marcinowice w ramach PROW na lata 2007-2013...

Świetlica Wiejska w miejscowości Marcinowice

ul. Świdnicka 8, Marcinowice

Świetlica Wiejska w miejscowości Marcinowice. Sołtys: Monika Jarzyna

Świetlica Wiejska w miejscowości Klecin, gm.Marcinowice

Klecin 9, Klecin

Świetlica Wiejska w miejscowości Klecin. Sołtys: Elżbieta Łukomska

Świetlica Wiejska w miejscowości Kątki, gm.Marcinowice\

Kątki 8a, Kątki

Świetlica Wiejska w miejscowości Kątki. Sołtys: Marek Dybul