Produkty lokalne

Krzyż pokutny Gruszów

Gruszów, Gruszów

Krzyż pokutny między miejscowością Gruszów a Stefanowicami, o którym legenda mówi, że w tym miejscu zabito Żyda pilnującego skarbów zakopanych przez wojsko carskie w czasie wojny 30...

Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna nad Zbiornikiem Mietkowskim

ul. Sportowa 4, Borzygniew

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza prowadzi z terenu Ośrodka Sportów Wodnych i rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie w kierunku zapory Zbiornika Mietkowskiego i przez jej...

Ścieżka edukacyjna na zrekultywowanym wysypisku w Stróży

Stróża, Stróża

Dnia 18 czerwca 2015 r. zakończono budowę ścieżki edukacyjnej, będącej przedmiotem działań DIS Sp. z o.o. w ramach projektu „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych”. Dla...

Plac zabaw w Chwałkowie

Chwałków, Marcinowice

Plac zabaw dla dzieci znajduje się przy nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwałków. Powstał dzięki pozyskanej dotacji przez Gminę Marcinowice....

Plac zabaw w miejscowości Gruszów

Gruszów, Marcinowice

Plac zabaw dla dzieci w miejscowości Gruszów. Powstał dzięki uzyskanej dotacji przez Gminę Marcinowice za pośrednictwem Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE - Lokalna Grupa Działania" w ramach PROW...

Plac zabaw oraz boisko sportowe w Krasków

Krasków, Marcinowice

Plac zabaw dla dzieci oraz boisko sportowe w miejscowości Krasków. Plac zabaw powstał dzięki uzyskanej dotacji przez Gminę Marcinowice za pośrednictwem Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE -...

Plac zabaw w Białej

Biała, Marcinowice

Plac zabaw dla dzieci w miejscowości Biała. Powstał dzięki uzyskanej dotacji przez Gminę Marcinowice za pośrednictwem Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE - Lokalna Grupa Działania" w ramach PROW...

Plac zabaw w Klecinie

Klecin, Marcinowice

Plac zabaw dla dzieci w miejscowości Klecin. Powstał dzięki uzyskanej dotacji przez Gminę Marcinowice za pośrednictwem Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE - Lokalna Grupa Działania" w ramach PROW...

Plac zabaw w Wirkach

Wirki, Marcinowice

Plac zabaw dla dzieci w miejscowości Wirki. Powstał dzięki uzyskanej dotacji przez Gminę Marcinowice za pośrednictwem Stowarzyszenia "ŚLĘŻANIE - Lokalna Grupa Działania" w ramach PROW...

Gołębnik z końca XIX w. w Mietkowie

ul. Kolejowa 25, Mietków

Wolnostojący element architektury - mały, drewniany domek umieszczony na wysokim słupie. Znajduje się na terenie firmy KOMEX Sp. z o.o. Sp.k.