Miejsca

rozwiń zwiń Kryteria wyszukiwania


Krzyże pokutne w murze kościoła w Rogowie Sobóckim

Rogów Sobócki

Trzy krzyże kamienne wmurowane są w zewnętrzną stronę muru przy kościele św. Jana. Obiekty wykonane są z granitu, o wymiarach 170x76 cm, 81x59 cm oraz150x78 cm. Krzyże pochodzą z XIV-XVI w., uznano...

Krzyże pokutne Proszkowice

ul. Ślężna, Proszkowice

Krzyże, jeden maltański a drugi łaciński, stoją przy skrzyżowaniu dróg do Maniowa Wielkiego i Maniowa. Ciekawostką jest fakt, iż jeszcze do lat 50. XX w. stały tu trzy krzyże (ten brakujący stoi dziś...

Krzyże pokutne

ul. Kościuszki , Węgry

Trzy granitowe krzyże wmurowane w lico muru cmentarnego przy kościele pw. św. Jadwigi, pochodzące z XIV-XVI w. Stanowią przykład krzyży pokutnych, pozostałości prawa średniowiecznego, według którego...

Krzyże pokutne

ul. Kopernika, Wilczków

Krzyże pokutne datowane na XIV-XVI w. znajdujące się przy miejscowym kościele pw. Najświętszej Maryi Panny. Oba zabytki były wzmiankowane przed wojną. W opracowaniu z 1931 r. jeden z krzyży...

Krzyże pokutne

Jaksonów

Granitowy krzyż umieszczony po lewej stronie schodów prowadzących na teren przykościelny, pochodzący z XIV-XVI w., uznany jako pomnik średniowiecznego prawa nakazującego zabójcom postawienie...

Krzyże pokutne

Przecławice

Trzy kamienne, granitowe krzyże, stojące naprzeciw bramy prowadzącej na cmentarz przykościelny, pochodzące z czasów średniowiecza. Nieznane jest pierwotne miejsce ustawienia krzyży ani dokładny ich...

Krzyż wmurowany w chodnik w Brożcu

Brożec

Krzyż znajdziemy przy południowej bramie kościelnej. Jest wmurowany w chodnik. Pochodzi z XIV-XVI w.

Krzyż w pobliżu Szczawina

Szczawin

Krzyż stoi w polu przy drodze nr 395 nieopodal zjazdu do Szczawina. Wykuty z jednego kawałka granitu i mocno nadgryziony przez czas - wszak stoi tu już być może nawet 600 lat. Upamiętnia miejsce...

Krzyż w Nowolesiu

Nowolesie

Niewielki krzyż pokutny przylega do muru okalającego kościół pw. św. Marcina. Odnajdziemy w jego północnej części. Pochodzi z XIV-XVI w.

Krzyż w Ludowie Śląskim

Ludów Śląski

Wykonany z granitu krzyż stoi przy murze okalającym kościół pw. św. Jana Chrzciciela. Postawiony został w miejscu zbrodni w XIV-XVI w.