Kościół pw. św. Jadwigi w Węgrach

Węgry
Kościół parafialny pw. św. Jadwigi wzniesiony został prawdopodobnie w 1. poł. XIV w. Budowla jednonawowa, murowana, z granitu z dodatkiem cegły, pierwotnie z dwoma kruchtami. Znacznie przebudowana na początku XVI w. oraz w poł. XVII w. W 1836 r. zbarokizowana – podwyższono wówczas dach, zmieniona została wielkość i kształt okien. We wnętrzu zachowały się trzy rzeźby pochodzące z ok. 1500 r., szafa gotyckiego tryptyku z początku XV w. oraz barokowe ołtarze i późnobarokowa ambona. Kościół otacza cmentarz grzebalny, który jest ogrodzony murem zbudowanym z łupanego kamienia. W murze cmentarnym znajduje się brama z 1. poł. XVI w. oraz dwa granitowe krzyże pokutne.

Miejsca w pobliżu

Krzyże pokutne

ul. Kościuszki
Węgry

Dwór neogotycki

Węgry

Krzyż pokutny

Bogunów 18
Bogunów

Trasy w pobliżu