Kamień w Częstocicach

Sadków
Krzyż pokutny przy kościele pw. św. Barbary.

Miejsca w pobliżu

Kościół pw. św. Barbary w Częstocicach

Częstocice

Dwór z XVI w.

Miechowice Oławskie

Kościół w Kucharzowicach

Kucharzowice

Trasy w pobliżu