Kościół pw. Matki Chrystusa i św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Strzelinie

Strzelin
Pierwsza świątynia w tym miejscu powstała w 1130 r. prawdopodobnie z fundacji Piotra Włosta. W 1264 r. utworzona została odrębna parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Podczas wojen husyckich kościół został zniszczony, ale odbudowano go w 1548 r. Pełnił funkcję kościoła cmentarnego. Od roku 1750 po lata 80. XX w. świątynia służyła czeskim uchodźcom wyznania ewangelicko-reformowanego, osiadłym we wsiach Gęsiniec i Gościęcice. Po 1945 r. niemieccy i czescy mieszkańcy Strzelina i okolic wyemigrowali, pozostała niewielka grupa wyznania ewangelickiego, która korzystała z bocznej kaplicy świątyni. Kościół powoli niszczał i popadał w ruinę. W latach 80. XX w. został przejęty i odbudowany przez parafię rzymskokatolicką na podstawie ugody z ewangelikami. Od 1987 r. nosi wezwanie Matki Chrystusa i św. Jana Ewangelisty. Ewangelicy w dalszym ciągu korzystają z bocznej kaplicy, zgodnie z zawartą umową.

Miejsca w pobliżu

Zespół byłego młyna

ul. Brzegowa 2
Strzelin

Ruiny browaru miejskiego

Strzelin

Kaplica szpitalna pw. św. Jerzego w Strzelinie

Strzelin

Trasy w pobliżu