Kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Sambrowiczkach

Samborowiczki
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela wybudowany został w stylu neoromańskim w poł. XIX w. W nawie eklektycznego ołtarza z końca XIX w. znajduje się obraz Chrystusa, warto też zwrócić uwagę na prospekt organowy z XVIII w. Budowla jest jednonawowa, z przyporami. Pod murem kościelnym stoi kamienny krzyż, jedyna pozostałość po cmentarzu przykościelnym, który istniał przed wojną.

Miejsca w pobliżu

Renesansowy dwór

Siemisławice

Kościół pw. św. Antoniego w Siemisławicach

Siemisławice

Wieża w Gromniku

Romanów

Trasy w pobliżu